УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЛАВАНИЕ

godovoy_uchebnyy_lan_po_plavaniyu.jpeg